Never Underestimate Girl Power

 

För 75 år sedan kom Pippi Långstrump, världens starkaste tjej till en helt ny stad. Idag tvingas miljoner flickor att lämna sina hem och flytta, inte bara till nya städer utan även länder. I varje flicka finns det en Pippi, och precis som Pippi förtjänar varje flicka chansen att ta kontroll över sin egen historia.

“Never Underestimate Girl Power” har fått en ny och mycket starkare betydelse. Om du köper denna print bidrar du till den fantastiska kampanjen Pippi of Today – ett initiativ av Astrid Lindgren Aktiebolag i samarbete med Rädda Barnen. En del av intäkterna går till Rädda Barnens arbete för flickor på flykt.

Läs mer på www.pippioftoday.com 

75 years ago Pippi Longstocking, the strongest girl in the world, came to a whole new town. And today millions of girls are forced to leave their homes and move, not just to a new town but also new countries. There is a Pippi in every girl, and just like Pippi every girl deserves a chance to take control of her own history.

“Never Underestimate Girl Power” has been given a new and even more powerful meaning. If you buy this print you contribute to the amazing campaign Pippi of Today – an initiative by the Astrid Lindgren Company in cooperation with Save the Children. A part of the proceeds goes to Save the Children’s work in helping girls on the move.

Read more at www.pippioftoday.com